VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Văn hóa và Thể thao: Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, tuyên truyền cổ động trực quan Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra hoạt động tuyên truyền, quảng cáo tại các địa phương còn bộc lộ một số tồn tại như việc treo băng rôn, pano tuyên truyền đã hết thời hạn thực hiện, đứt dây, rách, sụp xệ, gãy đổ; nhiều nhà ở, khu dân cư, công sở, tàu thuyền… treo Cờ Tổ quốc không đúng quy định (treo Cờ ngược, phai màu, rách…).

Để hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo trên địa bàn tỉnh được kịp thời chấn chỉnh, triển khai đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo mỹ quan đô thị, Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Công văn số 645/SVHTT-NVVH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, các phòng chức năng liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm Luật Quảng cáo, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.. nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo tại địa phương.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí; đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan tháo dỡ panô tuyên truyện cổ động trực quan (bao gồm có quảng cáo và không có quảng cáo), bảng biển quảng cáo làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, không còn tác dụng tuyên truyền, đã xuống cấp, bong tróc, hết thời hạn thực hiện quảng cáo và các hình thức quảng cáo rao vặt không đúng quy định trên địa bàn.

Mặt khác, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc treo Cờ Tổ quốc, Cờ tôn giáo phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, vị trí đảm bảo trang trọng, tôn nghiêm, tránh tình trạng Cờ Tổ quốc treo lâu ngày bị rách nát, bạc màu, cũ bẩn mà không kịp thời thay thế, vị trí treo phản cảm, thiếu trang trọng.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, các phòng chức năng liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức ra quân để xóa bỏ các hình thức quảng cáo, rao vặt trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, tường rào, đặc biệt chấn chỉnh việc đặt biển hiệu bảng quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định của Luật Quảng cáo; khuyến khích đặt biển hiệu có tính thẩm mỹ và hiện đại, góp phần tạo mỹ quan đô thị; rà soát, tiếp tục xây dựng địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt tại khu dân cư, tạo điều kiện cho người có nhu cầu dán thông tin cần quảng cáo.

Mai Anh

 

[Trở về]