VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Xây dựng: Đối thoại, tiếp thu các ý kiến để cải cách hành chính 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, vừa qua, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng.
Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng đã trực tiếp giải đáp, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề khác liên quan đến quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Quy hoạch - kiến trúc, nhà ở và công sở, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, vật liệu xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng cũng như sáng kiến, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính...

Buổi đối thoại là dịp để Sở Xây dựng tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị, từ đó đề ra những phương pháp, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thời gian tới.

Hồng Mến

[Trở về]