Bản in     Gởi bài viết  
Sở Xây dựng: Thông báo mời gọi Nhà tài trợ sản phẩm sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị - Dịch vụ phục vụ Khu Công nghiệp Cam Liên 
Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm sản phẩm lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị - Dịch vụ phục vụ Khu Công nghiệp Cam Liên; Sở Xây dựng đăng tải thông tin kêu gọi tài trợ với các nội dung như sau: 
1. Nội dung kêu gọi tài trợ: Tài trợ sản phẩm Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

2. Quy mô đồ án Quy hoạch đề nghị tài trợ

- Tên Quy hoạch: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị - Dịch vụ phục vụ Khu Công nghiệp Cam Liên.

- Quy mô diện tích: Khoảng 42,72 ha.

- Vị trí, phạm vi ranh giới: Tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy (thuộc các lô đất ký hiệu: VII-OM15; VII-OM16; VII-OM17; VII-OM18; VII-CC-GD-8; VII-CC-GD-9; VII-HH-1; một phần VII-HH-2 và đất cây xanh, mặt nước, đường giao thông trong đồ án Quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến năm 2035).

3. Thủ tục đăng ký tài trợ sản phẩm quy hoạch: Nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch (các tổ chức, cá nhân) gửi văn bản đề xuất về Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình để được xem xét, lựa chọn làm cơ sở triển khai các thủ tục lập quy hoạch chi tiết theo thông tin mời gọi.

4. Thời gian đăng ký tài trợ sản phẩm quy hoạch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông tin mời gọi nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Các yêu cầu liên quan tài đến việc tài trợ sản phẩm quy hoạch:

- Sản phẩm quy hoạch do tài trợ tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định Luật Quy hoạch đô thị đô thị 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; các nghị định, thông tư có liên quan và phù hợp với định hướng phát triển đô thị của địa phương đã ban hành.

- Kinh phí lập quy hoạch và triển khai các thủ tục liên quan đến thẩm định, phê duyệt quy hoạch do đơn vị tài trợ sản phẩm bố trí, không được nhà nước hoàn trả và không tính vào tổng mức đầu tư dự án được thực hiện tại khu vực được tài trợ sản phẩm quy hoạch nêu trên.

- Đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch không được ưu tiên trong quá trình lựa chọn Chủ đầu tư dự án. Việc lựa chọn Chủ đầu tư dự án trong phạm vi Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị - Dịch vụ phục vụ Khu Công nghiệp Cam Liên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thời gian nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ ngày nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch được lựa chọn.

>>> Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch.

Sở Xây dựng

 

[Trở về]