VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 
Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, cụ thể:
1. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:

- Bác sỹ (hạng III): 11 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng III: 03 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng IV: 08 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật y hạng IV: 01 chỉ tiêu.

- Hộ sinh hạng IV: 02 chỉ tiêu

- Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu

- Viên chức hành chính: 02 chỉ tiêu.

- Kế toán viên: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 12/11/2019 đến hết ngày 11/12/2019, buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 trong các ngày làm việc.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (Số 2, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới. tỉnh Quảng Bình).

4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ được đăng tải trên tại Kế hoạch số 2465/KH-SYT ngày 01/11/2019 của Sở Y tế, trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: 0232.3.822.956

 

>>> Nhấn vào đây để tải Kế hoạch số 2465/KH-SYT.

>>> Nhấn vào đây để tải Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.

Giám đốc
Nguyễn Đức Cường

[Trở về]