VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Y tế: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa và Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh 
Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức của Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa và Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh, Sở Y tế thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp và viên chức sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên tại Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa và Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh. 
1. Chỉ tiêu, chức danh tuyển dụng:

1.1. Tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh:

- Bác sỹ Y học dự phòng hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Bác sỹ hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Kỹ sư hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Viên chức hành chính: 01 chỉ tiêu.

- Dân số viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.

- Y sỹ hạng IV: 03 chỉ tiêu.

- Dược hạng IV: 01 chỉ tiêu.

- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

- Văn thư: 01 chỉ tiêu.

1.1. Tại Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa:

- Bác sỹ Y học dự phòng hạng III: 02 chỉ tiêu.

- Dược sỹ hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Dân số viên hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng IV: 02 chỉ tiêu.

- Y sỹ hạng IV: 03 chỉ tiêu.

- Viên chức hành chính: 01 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật y hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Bác sỹ hạng III (Hoặc Y sỹ hạng IV nếu không có Bác sỹ hạng III): 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/9/2019 đến hết ngày 15/10/2019, buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 trong các ngày làm việc.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế Quảng Bình (Số 2, Hồ Xuân Hương, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hởi, tỉnh Quảng Bình).

4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển được đăng tải tại Kế hoạch số 1849/KH-SYT ngày 26/8/2019 của Sở Y tế, trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế theo số điện thoại: 0232.3.822.956.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Kế hoạch tuyển dụng.

Giám đốc
Nguyễn Đức Cường

[Trở về]