VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Y te

 Trụ sở: Sở Y tế

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 02 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3844200; (0232) 3822562

- Fax: (0232) 3824026

- Email: syt@quangbinh.gov.vn

- Website: syt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Nguyễn Đức Cường 

- Điện thoại: (0232) 3509333

- Email: cuongnd.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Ngô Văn Bốn 

- Điện thoại: (0232) 3851089 

- Email: bonnv.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phan Thanh Hải

- Điện thoại: (0232) 3844505

- Email: haipt.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Hà 

- Điện thoại: (0232) 3845222

- Email: hantn.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Thanh Tuân

- Điện thoại:

- Email: tuanlt.syt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại: (0232) 3822956 - (0232) 3844200

2. Thanh tra Sở

- Điện thoại: (0232) 3844175 - (0232) 3823180

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Điện thoại: (0232) 3823310 -(0232)  3827965

4. Phòng Nghiệp vụ Y           

- Điện thoại: (0232) 3824127 - (0232) 3822772

5. Phòng Quản lý Dược

- Điện thoại: (0232) 3828644 - (0232) 3843050

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

6. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Địa chỉ: Số 57, Trần Nguyên Hãn, Đồng Phú, Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3851496

7. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

- Địa chỉ: Số 123, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822047/(0232) 3824393

8. Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

- Địa chỉ: Tổ dân phố 8, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822376

9. Trung tâm Giám đinh Y khoa - Pháp y

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3825739 - (0232) 3822811/(0232) 3824868

10. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm

- Địa chỉ: Đường Trần Quảng Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3822039

11. Trung tâm Phòng, chống Bệnh xã hội

- Địa chỉ: Số 124, đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3821721

12. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3845330 - (0232) 3827993/ (0232) 3850193

13. Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Nội tiết

- Địa chỉ: Số 74, đường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3824455 - (0232) 3824217/ (0232) 3821668

14. Trung tâm Y tế dự phòng

- Địa chỉ: Số 164, đường Bà Triệu, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax:  (0232) 3823049 – (0232)3822554/ (0232) 3823049

15. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ

- Địa chỉ: Số 128, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại:  (0232) 3825291

16. Bệnh viện Y học cổ truyền

- Địa chỉ: Đường Trần Quảng Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax:   (0232) 6250904 -   (0232) 6250915/  (0232) 6250906

17. Trường Trung cấp Y tế

- Địa chỉ: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại:   (0232) 3822691                  

18. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ

- Điện thoại/Fax: (0232) 3882623/  (0232) 3882623

19. Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Dinh 10, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh

- Điện thoại:   (0232) 3914899 - (0232) 3872195

20. Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: Số 178, đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại:   (0232) 3822185

21. Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: (0232) 3862064/  (0232) 3610920

22. Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

- Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn

- Điện thoại:   (0232) 3512208

23. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hoá

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá

- Điện thoại:   (0232) 3684017

24. Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hoá

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa

- Điện thoại:   (0232) 3572203

25.      Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lệ Thuỷ

- Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Xuân thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

- Điện thoại/Fax:  (0232) 3960405/  (0232) 3960405

26. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh

- Điện thoại:   (0232) 3914907

27. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: Số 180, Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3845335 -  (0232) 3825311

28. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

- Điện thoại:   (0232) 3503799

29. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quảng Trạch

- Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn

- Điện thoại:   (0232) 3513694

30. Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Ba Đồn

- Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn

- Điện thoại/Fax: (0232) 3512268/  (0232) 3512268

31. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hoá

- Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá

- Điện thoại: (0232) 3508888 -  (0232) 3684495

32. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Minh Hoá

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá

- Điện thoại: (0232) 3573295


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN