VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
So Y te

 Trụ sở: Sở Y tế

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 02, Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822562

- Fax: 0232. 3824026

- Email: syt@quangbinh.gov.vn

- Website: syt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Dương Thanh Bình 

- Điện thoại: 0232. 3509333

- Email: binhdt.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phan Thanh Hải

- Điện thoại: 0232. 3844505

- Email: haipt.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Thanh Tuân

- Điện thoại: 0232. 3822773

- Email: tuanlt.syt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Đinh Viễn Anh

- Điện thoại:

- Email: anhdv.syt@quangbinh.gov.vn

     

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0232. 3844175 - 0232. 3823180

2. Phòng Tổ chức cán bộ

- Điện thoại: 0232. 3822956

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3823310 -0232.  3827965

4. Phòng Nghiệp vụ Y           

- Điện thoại: 0232. 3824127 - 0232. 3822772

5. Phòng Quản lý Dược

- Điện thoại: 0232. 3828644 - 0232. 3843050

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

6. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Địa chỉ: Số 28 Hoàng Hoa Thám, Đồng Phú, Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3851496

7. Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

- Địa chỉ: Số 123, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822047/0232. 3824393

8. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

- Địa chỉ: Đường Trần Quảng Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822039

9. Trung tâm Giám đinh Y khoa - Pháp y

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3825739 - 0232. 3822811/0232. 3824868

10. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

- Địa chỉ: Số 164, đường Bà Triệu, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax:  0232. 3823049 – 0232.3822554/ 0232. 3823049

11. Trung tâm Mắt - Nội tiết

- Địa chỉ: Tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3845330 - 0232. 3827993/ 0232. 3850193

12. Bệnh viện Y Dược cổ truyền

- Địa chỉ: Đường Trần Quảng Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax:   0232. 6250904 -   0232. 6250915/  0232. 6250906

13. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ

- Điện thoại/Fax: 0232. 3882623/  0232. 3882623

14. Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Dinh 10, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 3914899 - 0232. 3872195

15. Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: Số 178, đường Lê Lợi, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822185

16. Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

- Điện thoại/Fax: 0232. 3862064/  0232. 3610920

17. Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

- Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn

- Điện thoại: 0232. 3512208

18. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hoá

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá

- Điện thoại:   0232. 3684017

19. Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hoá

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa

- Điện thoại: 0232. 3572203

20. Trung tâm Y tế huyện Lệ Thuỷ

- Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Xuân thuỷ, huyện Lệ Thuỷ

- Điện thoại/Fax: 0232. 3960405/  0232. 3960405

21. Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh

- Địa chỉ: Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 3914907

22. Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới

- Địa chỉ: Số 180, Lê Lợi, Đức Ninh Đông, Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3845335 -  0232. 3825311

23. Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

- Điện thoại:   0232. 3503799

24. Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch

- Địa chỉ: Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn

- Điện thoại:   0232. 3513694

25. Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn

- Địa chỉ: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn

- Điện thoại/Fax: 0232. 3512268/  0232. 3512268

26. Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hoá

- Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá

- Điện thoại: 0232. 3508888 -  0232. 3684495

27. Trung tâm Y tế huyện Minh Hoá

- Địa chỉ: Tiểu khu 9, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá

- Điện thoại: 0232. 3573295


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN