VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 506/UBND-KSTT về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa các cấp.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương tạm ngừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp đối với TTHC giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh từ ngày 01 - 15/4/2020 (chỉ trừ những trường hợp hồ sơ đặc biệt, thực sự cấp thiết do Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan được pháp luật giao thẩm quyền giải quyết TTHC xem xét, quyết định).

Trên cơ sở đó, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan được pháp luật giao thẩm quyền giải quyết TTHC có hướng dẫn cụ thể, niêm yết công khai về cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các trường hợp hồ sơ đặc biệt, thực sự cấp thiết mà thời gian thực hiện TTHC ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp, tổ chức. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương hạn chế tối đa việc giao dịch trực tiếp giữa các đối tượng thực hiện TTHC, cán bộ Một cửa và thay thế bằng các hình thức như cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn và phòng, chống dịch tại công sở theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông báo việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp để tổ chức, cá nhân biết và cùng tham gia thực hiện.

Mai Anh

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN