VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2018.
Theo đó, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2018 gồm: UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa); UBND xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa); UBND xã Thanh Thạch, (huyện Tuyên Hóa); UBND xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch).

Việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm kịp thời biểu dương, động viên những thành tích xuất sắc của các tập thể, qua đó đẩy mạnh phong trào giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần vào sự nghiệp phát triển - xã hội và xây dựng quê hương.

Đặng Hà

[Trở về]