VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.
Đó là Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND thành phố Đồng Hới, UBND huyện Lệ Thủy, UBND huyện Quảng Ninh, UBND xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới), UBND xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh); đồng chí Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; đồng chí Phan Thanh Nghiệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trương Tùng Giang, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Phan Hữu Tình, Chủ tịch UBND xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy; đồng chí Nguyễn Đại Phong, Chủ tịch UBND phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn; đồng chí Lê Thị Thu Cúc, Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố Đồng Hới; đồng chí Trà Đình Huân, Trưởng phòng Xây dựng, Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp; đồng chí Phạm Quốc Oai, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ; đồng chí Hồ Thị Hoài Thu, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tuyên Hóa; đồng chí Hà Thị Quế, Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Bùi Thị Huyền, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch.

Được biết, với sự chỉ đạo tích cực, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh đã có 4 năm liên tục đứng đầu toàn quốc, nhiều năm nằm trong tốp đầu của cả nước. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Cải cách thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các công việc của công dân và tổ chức. Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước được nâng lên…

Mai Anh

[Trở về]