VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2733/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đó là 02 tập thể, gồm Bưu điện tỉnh, Công ty TNHH May Golden Land (địa chỉ: Đường Trương Pháp, thôn Tân Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới) và 01 cá nhân là ông Đặng Minh Trí, Nhân viên Công ty TNHH Vận tải Tâm Trí, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đây là các tập thể và cá nhân đã có nhiều hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa trong phối hợp, đồng hành cùng tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 vì sức khỏe cộng đồng, vì sự an toàn của Nhân dân.

PV Minh Huyền

[Trở về]