VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1882/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh Quảng Bình.
Năm 2020, Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ; góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội và đóng góp tích cực vào những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp Hội đã phát triển mới 2.909 hội viên phụ nữ. Đến nay, toàn tỉnh có 183.843 hội viên/261.689 phụ nữ (đạt tỷ lệ 70,3 %). Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội trong năm đều đạt và hoàn thành vượt mức đề ra.

Đặc biệt, đợt thi đua “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” được Hội triển khai với nhiều hình thức, giải pháp phù hợp, sáng tạo, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động hội viên, phụ nữ, khơi dậy sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình hạnh phúc. Thông qua các hoạt động thi đua, đã huy động được nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong dịch Covid-19; phân công giúp đỡ trên 300 hộ nghèo có địa chỉ; trao tặng trên 21.000 suất quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa; hỗ trợ gần 400 mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, gia đình chính sách; sáng tạo mô hình thu gom rác thải nhựa gây quỹ hỗ trợ con giống, Thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên nghèo; hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương... với tổng trị giá các hoạt động trên 75 tỷ đồng.

PV: NQ

[Trở về]