VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho 13 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc tặng Cờ Thi đua cho 13 tập thể thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018. 
Cụ thể, 13 tập thể gồm: Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch (Cục Thuế Quảng Bình); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Quảng Ninh (Quảng Bình); Phòng Người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Chi nhánh Thủy nông Rào Nan (Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Bình); Phòng Tổng hợp (Văn phòng HĐND tỉnh); Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng); Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương); Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Bình; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình); Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ); Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ); Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. 

N.Quý

[Trở về]