VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách, vận tải khách du lịch trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Prortal) - Thực hiện Công văn số 433/CV-UBATGTQG ngày 26/11/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc chỉ đạo khắc phục vụ cháy tàu QNa 1248 và chấn chỉnh hoạt động vận chuyển khách du lịch, ngày 17/12/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2310/UBND-XDCB về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách, vận tải khách du lịch trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1691/UBND-XDCB ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chú trọng kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa vận tải hành khách và của nhà hàng nổi, nhất là công tác phòng, chống cháy nổ trên phương tiện; kiểm tra bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện; đăng ký, đăng kiểm; chở đúng tải trọng, số người cho phép; việc trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm…; không cho phương tiện xuất bến khi không đảm bảo các điều kiện an toàn, nhất là phương tiện chở khách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách, vận tải khách du lịch.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng lưu ý Sở Thông tin và Truyền thông, các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở những quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải hành khách, vận tải khách du lịch; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Minh Huyền

[Trở về]