VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 11/01/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 124/VPUBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCĐTƯVSATTP ngày 25/12/2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCĐTƯVSATTP ngày 25/12/2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, mùa Lễ hội Xuân 2018, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường một số biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, mùa Lễ hội Xuân năm 2018.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị với Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Minh Huyền

[Trở về]