VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tàu cá và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về chống khai thác IUU Tin có hình
(Quang Binh Portal) – Ngày 17/5/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1677/VPUBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tàu cá và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về chống khai thác IUU.
Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác IUU; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài và có hành vi cố tình ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS nhằm đưa tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, không thực hiện quy định kẹp chì, chuyển đổi thiết bị giữa các tàu, giả mạo đối với thiết bị được lắp đặt; xác minh, xử lý nghiêm đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình cố tình làm sai lệnh thông tin, dữ liệu để chủ tàu, thuyền trưởng đưa tàu đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá; hướng dẫn ngư dân cách phòng tránh tai nạn, rủi ro trên biển; hướng dẫn ngư dân tổ chức khai thác hải sản theo tổ, đội để kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp rủi ro, tai nạn, sự cố trên biển; khuyến cáo yêu cầu chủ tàu cá phải mua bảo hiểm cho thuyền viên và lao động trên tàu cá.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện, kiểm soát hoạt động nghề cá tại cảng cá hiệu quả; nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh để quản lý hiệu quả tàu cá của địa phương và tàu cá của địa phương khác đến hoạt động trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến và cập bến theo đúng quy định; đảm bảo các tàu cá khi xuất bến phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn cho thuyền viên, phải được đăng kiểm, trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ; không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên, các thuyền viên phải đảm bảo quy định về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; không sử dụng lao động trẻ em trên tàu cá.

PV Mai Anh

[Trở về]