VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường các biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) còn gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHYT có xu hướng ngày càng tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động về giải quyết chế độ BHXH, BHYT.
Nguyên nhân của tình trạng nợ trên là do ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về chấp hành luật BHXH, BHYT chưa nghiêm; công tác truyền thông hiệu quả chưa cao; việc phối hợp thanh tra, kiểm tra còn hạn chế; thực hiện các chế tài để ngăn chặn và xử lý vi phạm chưa triệt để.

Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội, ngày 05/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1863/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp có nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN nghiêm túc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; tìm mọi nguồn lực tài chính nhằm chuyển trả nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời trong năm tài chính. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện nghiêm việc xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT; điều tra xử lý đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, nơi có tài khoản của doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản nhằm thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, khắc phục trả nợ BHXH theo quy định để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi. Các đơn vị làm chủ đầu tư công trình Nhà nước khi xây dựng hồ sơ mời thầu phải áp dụng điều kiện về năng lực tài chính là không nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN tại thời điểm dự thầu.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, huyện không khen thưởng đối với những đơn vị trong năm có nợ tiền đóng BHXH, BHYT, đặc biệt trong dịp xét tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu và doanh nghiệp thưởng thu nộp ngân sách hàng năm. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp lập hồ sơ khởi kiện đối với những đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; hướng dẫn người lao động tố giác đơn vị trốn đóng với cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Anh

[Trở về]