VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường cải cách hành chính trong ngành Hải quan 
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên Cục Hải quan Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm, ban hành kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch... Những thay đổi đó đã góp phần đưa Cục Hải quan tỉnh trở thành một trong những đơn vị được doanh nghiệp đánh giá cao nhất toàn ngành về tính chuyên nghiệp, kỹ năng giải quyết thủ tục hải quan của cả nước.
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, Cục Hải quan đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Ngành đã duy trì vận hành thông suốt, hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACS/VCISS và các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ phương pháp quản lý hải quan hiện đại; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi tốt đa cho các tổ chức, cá nhân tham gia xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh. Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật được ngành Hải quan thực hiện thường xuyên.

Khi phát hiện các vướng mắc, bất cập, chồng chéo, đơn vị tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị sửa đổi, đề nghị bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định còn bất cập, chồng chéo; tham gia góp ý chất lượng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan như: Luật Ngoại thương, các luật liên quan đến thuế xuất khẩu, nhập khẩu...
Lực lượng Hải quan Quảng Bình đang kiểm tra hàng hóa thông quan.


Lực lượng Hải quan Quảng Bình đang kiểm tra hàng hóa thông quan.

Công tác triển khai TTHC qua dịch vụ công trực tuyến của ngành được triển khai toàn cục ở cấp độ 3, 4 từ đầu tháng 3-2017; trong đó có 20 thủ tục cấp chi cục, 11 thủ tục cấp cục. Đến cuối tháng 5-2017, có 31 doanh nghiệp với 71 hồ sơ được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Ngành Hải quan kiên quyết loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công của hải quan.

Vấn đề hiện đại hóa hành chính của ngành tiếp tục triển khai hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh đã lập danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công trực thuộc đơn vị gửi cho UBND tỉnh công bố trên trang thông tin điện tử; duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý của đơn vị; quản lý, điều hành công việc qua mạng Netoffice - HQQB.
Hiện nay, đơn vị đang thực hiện niêm yết toàn bộ các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan tỉnh ban hành kèm theo quyết định liên quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố TTHC trong lĩnh vực hải quan; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh 26 thủ tục cấp cục, 111 thủ tục cấp chi cục. Riêng năm 2017 ngành đã niêm yết bổ sung theo Quyết định số 2628/QĐ-BTC: 10 TTHC mới và 14 TTHC thay thế.

Xác định việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đóng vai trò hết sức quan trọng, Cục hải quan đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Trong năm 2017 này, đơn vị đã cử 97 lượt cán bộ công chức đi đào tạo các khóa, lớp, chương trình tập huấn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các cơ sở khác tổ chức. Nội dung đào tạo chủ yếu tập trung vào các chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ hải quan, kiểm soát hải quan, kỹ năng lãnh đạo các cấp.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 12 cán bộ, công chức. Việc chuyển đổi vị trí công tác đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức có điều kiện thử thách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan; phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, sai phạm có thể xảy ra.

Do công tác CCHC được thực hiện đồng bộ, nhiều thủ tục hải quan không phù hợp được bãi bỏ, thay thế, hiện nay các bộ hồ sơ hải quan dần được đơn giản hóa, nhiều chứng từ không cần thiết được bãi bỏ; 100% tờ khai hàng hóa được thực hiện qua hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; thời gian thông quan hàng hóa được rút xuống trung bình 3 giây đối với tờ khai luồng xanh, 11 phút đối với tờ khai luồng vàng và 2 - 3 giờ đối với tờ khai luồng đỏ; có 100% chứng từ nộp thuế được lưu chuyển qua hệ thống kết nối thông tin giữa Hải quan với Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Các thủ tục hải quan được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa đã giảm chi phí tiền bạc, thời gian cho doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Tính từ đầu năm đến hết tháng 5- 2017, Cục Hải quan tỉnh giải quyết 9 TTHC cấp cục, 46.643 thủ tục cấp chi cục. Theo kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp năm 2015 do Tổng cục Hải quan, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thực hiện, Cục Hải quan Quảng Bình là một trong những đơn vị được doanh nghiệp đánh giá cao nhất toàn ngành về tính chuyên nghiệp, kỹ năng giải quyết thủ tục hải quan.

Ông Lê Chí Hồng, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình cho biết: thời gian tới, ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh nói riêng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC theo đúng lộ trình đề ra. Ngành tập trung rà soát, tập hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập, chồng chéo của hệ thống pháp luật hải quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung đồng bộ; duy trì hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ phương pháp quản lý hải quan hiện đại; thực hiện thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại...

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]