VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa Đông Xuân 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, lúa Đông Xuân trà đầu, trà chính vụ giai đoạn ôm đòng - trổ, diện tích lúa trổ ước khoảng 350 ha, trong khoảng 10 ngày tới trà chính vụ sẽ trổ rộ. Thời gian qua, bệnh đạo ôn lá đã phát sinh gây hại ở hầu hết ở các huyện, thị xã, thành phố, do đó nguồn nấm bệnh tồn dư trên đồng ruộng rất lớn. Ở giai đoạn lúa trổ trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn phát sinh lây lan và gây hại giai đoạn lúa trổ bông; đặc biệt ở trên các chân ruộng đã nhiễm đạo ôn lá và các giống nhiễm nặng đạo ôn cổ bông. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng lúa Đông Xuân. 
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, ngày 06/4/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 655/SNN-TTBVTV về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa Đông Xuân.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai phòng trừ kịp thời bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; đôn đốc các phòng, ban liên quan tích cực bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương hướng dẫn chỉ đạo nông dân chủ động phòng trừ; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tích cực kiểm tra giám sát việc buôn bán và sử dụng đúng các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

N.Q

[Trở về]