VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1845/UBND-KT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Công văn số 1092/UBDT ngày 09/8/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Minh Hóa,Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy triển khai thực hiện các nội dung sau:

1.Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh nói chung và ưu tiên đặc biệt trong giai đoạn này là phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đọc báo, tuyên truyền những nội dung được truyền tải trên các báo, tạp chí được cấp theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 về việc cấp một số ấn phẩm báo chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021; biểu dương,khuyến khíchnhững cá nhân trong vùng đồng bàodân tộc thiểu số và miền núi tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

2. Phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19; vận động nhân dân dọc tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, cùng các lực lượng khác trong nhân dân giám sát, kiểm tra, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới; bảo vệ “vùng xanh” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núilàm pháo đài vững chắc góp phần phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; phát hiện, phản ánh các hiện tượng bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở nơi cư trú, nhất là việc xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới làm lây lan dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là người dân tộc thiểu số nói riêng và người bị ảnh hưởng dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung.

3. Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động, nhân dân là người dân tộc thiểu số từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không để đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Yêu cầuUBND các huyện, chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn: Công văn số 1845/UBND-KT ngày 08/9/2021

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN