VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện nghiêm biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, không để các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi lợi dụng việc thực hiện dự án để khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo thẩm quyền quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức và người dân trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi quy định tại Điều 44 của Luật Thủy lợi phải được UBND cấp tỉnh cấp giấy phép; thành phần hồ sơ, thủ tục cấp phép được quy định tại Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hồng Mến

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn