VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 23/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1079/UBND-NC về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ tưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Trong quá trình giải quyết phải xem xét kỹ từng nội dung, yêu cầu của người khiếu nại, kết hợp tiến hành thẩm tra, xác minh với đối thoại trực tiếp. Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương tập trung rà soát xác định rõ các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nổi cộm, đông người ở từng địa bàn, theo lĩnh vực; giao trách nhiệm cho từng cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan phối hợp, phân công lãnh đạo để giải quyết dứt điểm từng vụ việc; chủ động giải quyết kịp thời tình huống khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người không để phát sinh thành “điểm nóng”; nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013; công khai lịch, địa điểm tiếp công dân định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên. Những địa phương khi triển khai các dự án đầu tư phải thu hồi đất, cần dự báo tình hình phát sinh khiếu kiện có thể xảy ra; tuân thủ quy trình công khai các chế độ chính sách liên quan và có phương án thích hợp tổ chức tiếp công dân để giải thích kịp thời những phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Khi công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người ở các cơ quan tỉnh và Trung ương, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có công dân khiếu nại, tố cáo phải phân công lãnh đạo và cán bộ có thẩm quyền để phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh bàn biện pháp giải quyết và đưa công dân về địa phương; không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh và đất nước…

Mặt khác, Thanh tra tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân nhất là những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; đôn đốc thực hiện nghiêm các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực; phối hợp với các sở, ngành chức năng để hỗ trợ, hướng dẫn địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ địa phương ứng phó kịp thời, không để xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; nắm chắc tình hình an ninh trật tự nơi có tiềm ẩn, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, vượt cấp; chủ động tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp chỉ đạo kịp thời xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng quyền dân chủ, xúi giục, gây rối chống người thi hành công vụ, không để phần tử xấu lợi dụng khiếu nại, tố cáo làm phức tạp tình hình; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhằm phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền; rà soát, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các buổi tiếp công dân định kỳ; các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh do lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuyển về các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát việc thi hành pháp luật của Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND cùng cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; vận động hội viên và Nhân dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo…

Mai Anh

[Trở về]