VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Trong thời gian qua, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai có hiệu quả công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, năm 2019, có 13/151 xã thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Theo đó, để kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo đảm bảo thực chất, phù hợp với yêu cầu của pháp luật, ngày 22/9/2020, Sở Tư pháp đã có Công văn đề nghị UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa chỉ đạo Phòng Tư pháp cùng cấp tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức quản lý, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, tập trung tập huấn chuyên sâu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đánh giá đúng quy định, thực chất, phát huy đầy đủ ý nghĩa, vai trò, mục đích đề ra, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tập trung rà soát, đánh giá những tiêu chí chưa đạt, đề xuất giải pháp thực hiện, thời hạn, tiến độ đánh giá, chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật.

Riêng đối với xã Tân Trạch và Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), do trong năm 2019 chưa thiết lập được Hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, vì vậy Sở đã đề nghị huyện có biện pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp hướng dẫn, hỗ trợ công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc thiết lập hồ sơ đánh giá đảm bảo đúng quy định.

Hồng Mến

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn