VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hiện tượng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, huy động tài chính trái phép đang có xu hướng gia tăng trên toàn quốc và có dấu hiệu xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, ngày 02/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1145/UBND-KT yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp; đẩy mạnh quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; chủ động thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp tuân thủ quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thông báo bán hàng đa cấp; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, các sở, ngành và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp; nắm chắc tình hình liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hình thức đa cấp hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng, đặc biệt là hoạt động bán hàng đa cấp không phép và lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hoá của doanh nghiệp đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt là hàng hoá được sản xuất, gia công trong nước; phối hợp để làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Các cơ quan thông tin, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức về hình thức kinh doanh đa cấp, trong đó tập trung xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Mai Anh

[Trở về]