VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến cho người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng 
(Quang Binh Portal) - Sau gần 03 năm thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ, công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng của người dân; bảo vệ hạ tầng cơ cở, công trình công cộng; phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Để đảm bảo thi hành đồng bộ công tác PCTT trên địa bàn, tỉnh đã xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; đồng thời kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về PCTT. Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các cấp đã tổ chức kiện toàn theo quy định của Luật PCTT; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, địa bàn. Các sở, ngành, đơn vị, chủ đập, hồ chứa nước đã thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của đơn vị. Ở cấp huyện, xã, UBND các cấp đã thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành theo địa bàn quản lý. Ban Chỉ huy cấp tỉnh đã chỉ đạo thành lập được 98 Đội Xung kích PCTT tại các xã, phường. Hàng năm có khoảng 500 lượt cán bộ xã, huyện được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực về đánh giá thiên tai; hơn 8.000 người dân của 78 xã, phường trên địa bàn tỉnh được tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực, nhận thức về PCTT cho hơn.

Trong công tác thông tin tuyên truyền, các cơ quan thông tấn báo chí đã đăng hơn 2.000 tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác PCTT và TKCN; chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền đậm nét hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, nhất là trước khi thiên tai đã thông báo kịp thời bản tin dự báo diễn biến của thiên tai, sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về phương án chủ động ứng phó với thiên tai, hướng dẫn, tuyên truyền người dân chủ động phòng tránh, ứng phó khi thiên tai xảy ra... Bên cạnh đó, để đảm bảo việc cập nhật, thông báo, cảnh báo thiên tai đến các thành viên Ban Chỉ huy và người dân, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thực hiện thông báo cảnh báo qua hệ thống nhắn tin SMS, Zalo giúp chính quyền các cấp, người dân chủ động phòng, chống. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh thường xuyên cập tình hình diễn biến thiên tai, vận hành điều tiết các hồ chứa nước qua Website, mạng xã hội facebook, Zalo... cho cơ quan, người dân biết có sự chủ động phòng tránh. Hàng năm, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy cấp tỉnh chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc tại từng địa phương, các đập, hồ chứa nước trên địa bàn; kiểm tra việc phối hợp mạng vô tuyến điện phục vụ công tác PCTT và TKCN giữa các đơn vị, thông tin liên lạc tại những địa bàn xung yếu nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo đối phó với thiên tai.

Đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ, trên địa bàn đã lắp đặt 05 trạm đo mưa tự động chuyên dụng phục vụ cảnh báo sớm lũ lụt do Tập đoàn Prudential hỗ trợ tại 03 xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa), Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa), Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy) và 02 hồ chứa Rào Đá, Vực Nồi; 02 trạm đo lường, cảnh báo thời tiết iMetos do Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone và Công ty Cổ phần Truyền thông nông nghiệp đa phương tiện phối hợp hỗ trợ lắp đặt 01 trạm tại xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch và 01 trạm tại xã Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa); đồng thời cài đặt phần mềm truy cập số liệu Khí tượng thủy văn tại UBND các huyện, thành phố, thị xã phục vụ công tác chỉ đạo PCTT...

Tuy nhiên, nguồn lực về con người, phương tiện, tài chính dành cho công tác PCTT và TKCN còn khó khăn; phương tiện, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ chưa được đầu tư đúng mức, chủ yếu là trang thiết bị thô sơ, cầm tay, đặc biệt trong công tác TKCN, tầm hoạt động của tàu cứu hộ, cứu nạn trên biển còn hạn chế, công suất nhỏ, gặp khó khăn trong tình hình thời tiết xấu. Hệ thống công trình thủy lợi xuống cấp, nguồn vốn phục vụ công tác nâng cấp sửa chữa còn thiếu thốn. Ý thức của người dân trong việc bảo vệ công trình thủy lợi chưa cao, hành lang công trình còn bị lấn chiếm, chưa được xử lý triệt để làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý. Các thiết bị quan trắc đa phần là thủ công, chưa được số hóa, dẫn đến số liệu cung cấp cho việc chỉ đạo chưa kịp thời, nội dung, hình thức chưa đạt yêu cầu. Vẫn còn tư tưởng còn chủ quan trong một số cơ quan các cấp và một bộ phận Nhân dân; việc sơ tán, phòng tránh thiếu chủ động; tổ chức neo đậu, chằng buộc tàu thuyền chưa chắc chắn, chưa theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng gây khó khăn cho vấn đề quản lý chỉ đạo. Công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức nên vẫn còn bị động khi thiên tai xảy ra. Hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về thiên tai chưa sâu rộng nên một bộ phận Nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, còn xem nhẹ, chưa chủ động trong công tác PCTT, nhất là ngư dân đánh bắt hải sản trên biển, tình trạng tai nạn trên biển trong khi khai thác vẫn xảy ra do lơ là, chủ quan. Tình hình thời tiết và thiên tai ngày càng phức tạp, diễn biến khó lường, gây khó khăn cho việc dự báo và thực hiện phương án ứng phó. Hệ thống cảnh báo, thông tin, truyền thông tới cộng đồng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn hết sức khó khăn do địa hình chia cắt, dân cư phân tán…

Thời gian tới, để tiếp tục chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng gắn với thực hiện tiêu chí Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về PCTT tại chỗ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình điểm, hoàn thành triển khai nhân rộng các đội xung kích phòng, chống tại từng xã, thôn, bản với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ đầu; tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng sẽ kết nối, đồng bộ với trạm quan trắc khí tượng thủy văn, nhất là trạm đo mưa; hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt, giông sét; hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai, công nghệ dự báo khí tượng thủy văn; xây dựng Kế hoạch PCTT giai đoạn 2021 - 2025 để có phương án bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn; xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý, bản đồ rủi ro thiên tai, thông tin liên lạc, quan trắc, quản lý vận hành hồ chứa, xử lý số liệu khí tượng thủy văn; thực hiện dự án xây dựng, nâng cấp hồ chứa nước, công trình thủy lợi phục vụ cấp nước chống hạn; kiểm soát, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, trữ và cấp nước cho những vùng thường xuyên bị hạn hán; củng cố công trình phòng, chống xói lở bờ bờ sông, bờ biển theo hướng thân thiện với môi trường kết hợp đa mục tiêu; đồng thời hoàn chỉnh hệ thống kênh mương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích nghi với điều kiện thời tiết, biến đổi khí hậu, áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước…

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn