VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1888/UBND-TNMT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh.
Để ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng và huyện, thị xã, thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định pháp luật hiện hành và văn bản chỉ đạo tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07/9/2017 tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi; Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi; Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và Công văn số 33/UBND-TNMT ngày 09/01/2018 tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi và ý kiến chỉ đạo của tỉnh tại Thông báo số 1664/TB-VPUBND ngày 17/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn; kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi thu mua cát, sỏi trái phép.

Minh Huyền

[Trở về]