VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo đến năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” đến năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1437/KH-UBND và chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) chủ trì tham mưu ban hành Kế hoạch số 32/KH-BCĐĐA ngày 23/3/2018 của Ban Chỉ đạo Đề án về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hàng năm.
Trong giai đoạn 2017 - 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương để xây dựng văn bản hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng. Đến nay, trên 28 xã, phường biên giới của tỉnh có 254 Tổ hòa giải với 1.568 Hòa giải viên, 12 Tổ tuyên truyền pháp luật ở các đồn biên phòng và 28 Tổ tư vấn pháp luật/132 thành viên ở địa phương; thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Đề án giai đoạn 2017 - 2021 cho 120 đại biểu; đồng thời sử dụng đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền miệng kết hợp trình chiếu, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân xem các phóng sự, video clip...

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Bình tăng cường phản ánh, đưa tin, bài tuyên truyền văn bản pháp luật trên Chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” và Chuyên trang "Biên phòng toàn dân" hằng tháng, chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, “Bản tin Pháp luật”. Trong giai đoạn thực hiện Đề án, đơn vị đã phối hợp phát được 82 tin, bài phóng sự về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kết hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức 12 buổi biểu diễn văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ cán bộ, Nhân dân trên hai tuyến biên giới, thu hút trên 2.450 lượt người xem; phối hợp Đài Truyền thanh 08 huyện, thị xã, thành phố và các đài truyền thanh cấp xã, phường tuyên truyền văn bản pháp luật, gương người tốt, việc tốt về chấp hành pháp luật... được 2.224 tin, phục vụ hàng trăm nghìn lượt người nghe.

Qua thực hiện Đề án, trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, công chức, Nhân dân khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt. Các Đồn Biên phòng không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, pháp luật; hạn chế được đơn, thư khiếu kiện vượt cấp ở các xã, phường; đồng thời các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Đề án cơ bản được hoàn thành.

PV Minh Huyền

[Trở về]