VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 
(Quang Binh Portal) - Tính đến nay, toàn tỉnh có 122 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng (gồm 53 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, Quốc gia đặc biệt và 69 di tích xếp hạng cấp tỉnh). Trong những năm qua, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Bình, thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, qua đó tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.  
Tuy nhiên, một số địa phương chưa chủ động trong việc huy động các nguồn lực của xã hội để triển khai hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị của di tích; vẫn còn hiện tượng tu bổ nhỏ di tích khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, làm ảnh hưởng đến tính nguyên trạng và giá trị của di tích.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh, ngày 21/6/2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã có Công văn số 491/SVHTT-NVVH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; mở cuộc vận động tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân địa phương nhằm quán triệt pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và người dân; quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hợp quản lý giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích; chú trọng tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích.

Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ tham gia lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích; thực hiện quy trình kiểm kê di tích trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, khoa học; chủ động nghiên cứu, đề nghị lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành; quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; ưu tiên đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu hỏa đủ tiêu chuẩn tại các di tích.

Ngoài ra, các địa phương cần phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những địa điểm, sự kiện có dấu hiệu di tích, chưa xếp hạng di tích.

N.Quý

[Trở về]