VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1369/UBND thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường rà soát Quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền để tích hợp nội dung có liên quan trong Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thuế, sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, thực hiện không đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản, gây tổn thất lớn khoáng sản, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình.

Cùng với đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã, sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 23/01/2018; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, ngăn chặn khai thác khoáng sản, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông ở khu vực giáp ranh địa giới hành chính giữa các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồng Mến

[Trở về]