VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân ngày một nâng cao.
Để tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, Ban ATGT tỉnh vừa ban hành Công văn số 96/BATGT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 và chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT cứu hộ, cứu nạn trên đường thủy nội địa, công tác quản lý Nhà nước về khai thác tập kết, kinh doanh, vận chuyên cát, sỏi, ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật trong khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa trên hệ thống thông tin đại chúng, thông tin cơ sở nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội, làm chuyển biến về nhận thức, hành động của tổ chức, cá nhân; tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa giao thông đường thủy nội địa an toàn, văn minh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước.

Bên cạnh đó, các ngành, cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, mỏ khai thác khoáng sản, phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa vi phạm quy định về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo thuyền trưởng, chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện các hạng, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu hoàn thiện, nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu điều khiển phương tiện phù hợp; tuân thủ đầy đủ quy định trước, trong và sau khi thực hiện dự án theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đảm bảo ATGT trong quá trình khai thác theo quy định…

Mặt khác, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát tất cả bến thủy nội địa; phổ biến quy định, hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; thống kê số lượng thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa hoạt động trên địa bàn; tăng cường quản lý đối với các bến, phương tiện, người lái phương tiện thủy nội địa trong việc đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, đặc biệt là giám sát, nhắc nhở chủ phương tiện, người lái phương tiện chở khách du lịch, chở khách ngang sông chở đúng tải trọng, số người cho phép, trang bị đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn hành khách mặc đầy đủ áo phao và thực hiện các thao tác an toàn trong quá trình tham gia giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, thời tiết xấu nhằm đề phòng, ngăn chặn tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, các địa phương cần quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm trong việc ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy nội địa; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về khai thác khoáng sản và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác cát, sỏi lòng sông; quy định về đăng ký đăng kiểm phương tiện, điều kiện của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, đồng thời đề xuất việc xây dựng các bến neo giữ phương tiện vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa để tăng cường hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Mai Anh

[Trở về]