VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành Y tế 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/6/2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 với mục đích phòng, tránh, giảm thiểu các hậu quả về sức khỏe, xã hội và kinh tế do sử dụng rượu bia gây ra. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, ngày 23/6/2020, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-BYT về tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành Y tế.
Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành tăng cường thông tin, giáo duc̣, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; phổ biến, quán triệt Luật cùng các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình; căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động chuyên môn để đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, tổ chức chương trình, chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tập trung tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; không xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; không uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc, nghỉ giữa giờ làm việc và tại nơi làm việc; địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên y tế căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm truyền thông, tư vấn cho người bệnh, gia đình người bệnh và người dân đến khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế về tác hại và biêṇ pháp phòng, chống tác haị của rượu, bia, trong đó chú trọng phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ và người bệnh có uống rượu, bia; tích cực tham gia truyền thông cho người dân tại cộng đồng về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; đưa quy định cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc; cấm uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc và quy định khác về phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị; không xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý, thường xuyên để xảy ra tình trạng vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ quan, đơn vị mình.

Mặt khác, các cơ sở y tế căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ triển khai hiệu quả biện pháp sàng lọc phát hiện sớm, tư vấn, can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ với sức khỏe do uống rượu, bia; dự phòng, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch và bố trí đủ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; đồng thời chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tới đơn vị trong ngành Y tế tại địa phương…

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet