VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về việc tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu của Kế hoạch là bảo đảm 100% lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, đoàn thể và cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an được thông tin, phổ biến đầy đủ những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và văn chi tiết có liên quan; 100% báo cáo viên pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, có kỹ năng tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về biên phòng; 80% đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các sở, ban, ngành và đoàn thể, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhất là địa bàn trọng yếu, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến nhiệm vụ biên phòng; phấn đấu phối hợp thực hiện đạt từ 50% trở lên chính quyền địa phương, lực lượng chức năng ở biên giới, cửa khẩu hai tỉnh Khăm Muộn, Savănnakhet/Lào và Nhân dân sinh sống tại địa bàn biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Bình, người nước ngoài đang cư trú, lao động, học tập, du lịch... trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền pháp luật về biên giới Quốc gia nói chung, Luật Biên phòng nói riêng.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng; ký kết quy chế, chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân sinh sống trên địa bàn tiếp giáp hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật về biên phòng và các lĩnh vực khác có liên quan; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thông qua hoạt động đối ngoại; tổ chức thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử và thông qua các ứng dụng mạng xã hội phù hợp…

PV Mai Anh

[Trở về]