VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 958/UBND-XDCB ngày 18/6/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa trong tình hình mới”.
Theo đó, để triển khai có hiệu quả các mục tiêu của Đề án, góp phần đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Ban ATGT tỉnh cần chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Cảng, bến sông an toàn”, “Cụm, khu dân cư an toàn giao thông đường thủy nội địa”.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa; kiểm tra điều kiện an toàn khai thác của các cảng, bến thủy nội địa; lập danh mục và đề xuất thực hiện dự án cải tạo điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa được giao quản lý; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo và thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Cùng với đó, các sở, ngành liên quan tập trung nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có 100% phương tiện thủy nội địa được đăng ký, đăng kiểm; phương tiện chở khách ngang sông được trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cầm tay cho hành khách theo quy định; hướng dẫn các chủ mỏ khai thác khoáng sản, công trình trên tuyến đường thủy nội địa xây dựng phương án đảm bảo ATGT đường thủy nội địa trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và tổ chức thực hiện để đảm bảo ATGT.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường thủy nội địa; tập trung kiểm tra về điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa; kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xây dựng bến bãi, khai thác khoáng sản, tài nguyên trái phép gây mất trật tự ATGT trên tuyến đường thủy nội địa; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; ưu tiên bố trí vốn các dự án xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa; rà soát, lắp đặt và duy trì báo hiệu điện vượt sông để đảm bảo ATGT đường thủy nội địa theo quy định… Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; xây dựng các chuyên đề hàng tuần nhằm nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật liên quan đến ATGT đường thủy nội địa.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương chỉ đạo việc lắp đặt và duy tu, bảo trì hệ thống báo hiệu công trình thủy lợi liên quan đến đường thủy nội địa; rà soát, thanh thải các công trình thủy lợi trên đường thủy nội địa không còn sử dụng để đảm bảo ATGT; xác định hành lang bảo vệ luồng chạy tàu trong trường hợp có chồng lấn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều… UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn; xử lý, xóa bỏ các bến bãi, công trình trái phép; thường xuyên kiểm tra, có phương án xử lý phù hợp để đảm bảo an toàn đối với công trình cầu phao, bến khách ngang sông thuộc phạm vi quản lý của địa phương…

Mai Anh

[Trở về]