VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh tại hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được tổ chức vào chiều ngày 28/4/2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh và trực tuyến với các địa phương trong tỉnh.

Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau 05 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các mục tiêu, chỉ tiêu về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống của người nghèo và cơ sở hạ tầng được cải thiện rõ rệt, việc làm cho người lao động nông thôn cơ bản ổn định, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi đáng kể.

Theo báo cáo của các ngành, địa phương, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 63,3% tổng số xã trên địa bàn tỉnh, cao hơn 4,3% so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (59%) và cao hơn 13,3% so với mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra (50%). Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 2,1%/năm; hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm 4,6%/năm; hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,81%/năm; có 06 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, 01 xã và 03 thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (đạt 90% kế hoạch)...

Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Quảng Bình phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 87% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm bình quân từ 01%/năm trở lên và trên 80% số đơn vị cấp huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 05% theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022 - 2025…
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận về kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương tập trung khác phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua để phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, thay đổi diện mạo vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương phải xác định rõ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị bao trùm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội để tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần khẩn trương rà soát nội dung liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí, quy định, hướng dẫn cần thiết để triển khai thực hiện các Chương trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, gắn sát với điều kiện thực tiễn; có giải pháp cụ thể, rõ ràng để huy động, lồng ghép, cân đối nguồn lực thực hiện.

Đặc biệt, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh yêu cầu toàn tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025.

PV Mai Anh

[Trở về]