VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường ủng hộ phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng từ năm 1999. Qua 20 năm thực hiện, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh giúp đỡ hơn 250.000 lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, trị giá trên 50 tỷ đồng. Phong trào đã trở thành hoạt động truyền thống của các cấp Hội, được cấp ủy Đảng, chính quyền và tầng lớp Nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.
Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời để giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam có điều kiện vui Tết đón Xuân, ngày 06/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1876/UBND-KGVX về việc tăng cường ủng hộ phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019 sát với chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tình hình thực tế của tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa nhân văn của phong trào. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ triển khai phong trào đảm bảo đồng bộ, thống nhất, giảm bớt sự chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và xác định đúng đối tượng để trao tặng quà Tết.

Cùng với đó, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi giúp Hội Chữ thập đỏ thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019 đạt kết quả cao; tham gia đoàn đi thăm, tặng quà Tết với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng đối với người nghèo và cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia phong trào.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường vận động các tổ chức thành viên và tầng lớp Nhân dân hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ thực hiện phong trào, đồng thời giám sát việc thực hiện phong trào tại các cấp Hội đảm bảo hiệu quả.

Ngoài ra, các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa để phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019 được thực hiện rộng khắp, thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách; kịp thời đưa tin, hình ảnh về hoạt động, giới thiệu, biểu dương những đơn vị, cá nhân có cách làm hay, kết quả tốt trong thực hiện phong trào.

Minh Huyền

[Trở về]