VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tạo sự đột phá trong tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thị xã Ba Đồn 
(Quang Binh Portal) - Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, đại biểu HĐND thị xã Ba Đồn đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) trước và sau các kỳ họp của HĐND thị xã và tổ chức TXCT chuyên đề. Các cuộc TXCT đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai, thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu, qua đó thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Xác định được tầm quan trọng của hoạt động TXCT, Thường trực HĐND thị xã Ba Đồn đã có kế hoạch TXCT cho các đại biểu HĐND thị xã, trong đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu của mỗi đợt TXCT; các Tổ đại biểu HĐND thị xã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ các xã phường, xây dựng chương trình TXCT cụ thể trước, sau kỳ họp cho các đại biểu HĐND thị xã trong Tổ đại biểu. Vì thế, hoạt động TXCT trước, sau mỗi kỳ họp HĐND thị xã được kế hoạch hóa một cách cụ thể, rõ ràng. Từ năm 2018 đến nay, để hoạt động TXCT rút gọn được thời gian tổ chức, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương HĐND thị xã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn địa điểm, hình thức tổ chức TXCT trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh và thị xã một cách phù hợp, đảm bảo các đại biểu HĐND thị xã TXCT tại 100% số xã, phường, ở đơn vị bầu cử đã bầu ra mình. Thời gian tổ chức TXCT, trước ngày khai mạc hơn 01 tháng và sau khi bế mạc kỳ họp HĐND thị xã ít nhất 15 ngày. Thường trực HĐND thị xã Ba Đồn cũng đưa hoạt động TXCT vào nội dung đánh giá hoạt động thường kỳ và giao ban quý.

Xác định rõ tầm quan trọng đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ Thường trực HĐND thị xã Ba Đồn đã có văn bản hướng dẫn các Tổ đại biểu việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau mỗi đợt TXCT, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ, thư ký hội nghị nơi tổ chức TXCT, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả TXCT và gửi đến Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN thị xã trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt TXCT.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã Ba Đồn đã tiến hành TXCT trước và sau các kỳ họp thường lệ hàng năm 12 đợt TXCT, tại 30 điểm trên địa bàn xã, phường. Tổ chức 01 cuộc TXCT chuyên đề về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh số cử tri được mời như đại diện cho các ban, ngành và chính quyền địa phương, đại diện khu dân cư thì số lượng cử tri quan tâm tự đến tham dự cũng khá nhiều. Qua các đợt TXCT, ngoài các ý kiến, kiến nghị đã được đại biểu HĐND tỉnh và thị xã, đại diện lãnh đạo UBND thị xã và xã phường giải thích, trả lời trực tiếp tại hội nghị, các Tổ đại biểu HĐND thị xã đã tổng hợp được 289 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của thị xã, về nội dung liên quan đến: Đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn phục vụ sản xuất, đảm bảo việc đi lại thuận lợi, an toàn do nhu cầu, phương tiện và mật độ tham gia giao thông ngày tăng, đường sá xuống cấp, địa bàn vùng cồn bãi đi lại bằng đò không an toàn; đề nghị quan tâm thực hiện chế độ chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công; quan tâm kiểm tra, rà soát để xóa bỏ việc sử dụng chế độ thương binh, chất độc da cam giả; tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống tệ nạn ma túy, tín dụng đen, khai thác tài nguyên môi trường không phép; đề nghị xem xét giải quyết những tồn đọng về đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A, đền bù sự cố môi trường biển do Formusa gây ra; giải quyết các tồn đọng về đất đai, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất…

Các cuộc TXCT trước kỳ họp đã giúp đại biểu và HĐND thị xã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nắm bắt các vấn đề đang đặt ra cho địa phương. Nhờ vậy, các cuộc thảo luận, chất vấn của HĐND thị xã về tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp ngày càng có chất lượng, đồng thời phản ánh đúng nhu cầu của địa phương; giúp cho đại biểu HĐND thị xã nắm bắt được các thông tin cần thiết để thực hiện chức năng giám sát. Khác với các cuộc TXCT trước kỳ họp, các cuộc TXCT sau kỳ họp là để đại biểu báo cáo về kết quả của kỳ họp. Cùng với thông tin mà cử tri có thể nắm bắt được qua phương tiện thông tin đại chúng, TXCT sau kỳ họp có ý nghĩa quan trọng thể hiện trách nhiệm tận cùng của người đại biểu dân cử.

Đối với lĩnh vực giám sát, Thường trực HĐND thị xã Ba Đồn đã tổ chức 04 cuộc giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp theo trình tự như: Trên cơ sở quy định của pháp luật, trước mỗi kỳ họp HĐND thị xã 40 ngày, Thường trực HĐND thị xã Ba Đồn xây dựng và ban hành Kế hoạch giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp trước đó và trước kỳ họp sắp tới; đồng thời, yêu cầu UBND thị xã báo cáo việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị gửi về Thường trực HĐND thị xã. Trong kế hoạch giám sát, Thường trực HĐND thị xã giao cho các Ban của HĐND thị xã căn cứ lĩnh vực được phân công, đồng thời báo cáo của UBND thị xã, chủ động xác định nội dung, địa điểm khảo sát phục vụ cho công tác giám sát của Thường trực HĐND thị xã đối với UBND thị xã, phòng, ban chuyên môn có liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TXCT vẫn còn những tồn tại, vướng mắc như quy định về hoạt động TXCT còn chung chung, không có hướng dẫn cụ thể; các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri còn chưa bao quát hoặc liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân; phương pháp TXCT chưa linh hoạt, chủ yếu vẫn là “nghe, đọc báo cáo”; sau các cuộc TXCT, công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri ở Tổ đại biểu có lúc, có nơi còn chậm, chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát riêng biệt của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND cấp huyện chưa thể hiện bài bản và hiệu quả.

Để hoạt động TXCT ngày càng hiệu quả, Thường trực HĐND thị xã Ba Đồn phải phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã và xã phường trong việc xây dựng kế hoạch TXCT; rút gọn nội dung báo cáo, dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư, nguyện vọng đề xuất ý kiến, kiến nghị, chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, nội dung TXCT. Đại biểu HĐND thị xã trước khi TXCT phải nghiên cứu nắm chắc thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, địa phương nơi tổ chức TXCT, đặc biệt là nắm bắt những vấn đề bức xúc của cơ sở và chuẩn bị các tình huống giải đáp thắc mắc của cử tri; tại cuộc TXCT phải có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND thị xã, xã phường để kịp thời trả lời, giải thích tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tổng hợp chuyển về Thường trực HĐND thị xã; xây dựng kế hoạch để TXCT tri theo chuyên đề, lĩnh vực; nội dung tiếp xúc đảm bảo ngắn gọn, trọng tâm. Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã rà soát lại toàn bộ các kiến nghị của cử tri, đánh giá, phân loại kết quả giải quyết; nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng TXCT của đại biểu HĐND.

Mặt khác, Thường trực HĐND thị xã Ba Đồn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; sớm xem xét ban hành văn bản hướng dẫn các quy định về giám sát của HĐND, quy định rõ chế tài đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện chậm các kiến nghị nói chung và kiến nghị sau giám sát; nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể về hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã lựa chọn các nội dung khảo sát đúng và trúng, đó là các vấn đề “nóng”, bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm, đặc biệt là những vấn đề được cử tri nêu nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát, thẩm tra của các Ban theo lĩnh vực được phân công, Thường trực HĐND thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị làm việc với UBND thị xã và các phòng, ban chuyên môn của UBND có liên quan để xem xét báo cáo việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri. Sau cuộc giám sát, Thường trực HĐND thị xã xây dựng báo cáo kết quả giám sát giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm, chưa chính xác hoặc các kiến nghị được trả lời chung chung, Thường trực HĐND thị xã yêu cầu UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đặng Hà

[Trở về]