VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa, phương tiện, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép trong trạng thái bình thường mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu mà Cục Hải quan tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 977/KH-HQQB về việc hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Cục Hải quan sẽ hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đặc biệt là thực hiện chính sách thuế, thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; duy trì các phương án phòng, chống dịch Covid-19, bố trí đủ lực lượng trong và ngoài giờ hành chính, đảm bảo hoạt động thông quan không bị gián đoạn; kịp thời nắm bắt khó khăn phát sinh của doanh nghiệp ngoài phạm vi giải quyết để kịp thời kiến nghị cơ quan có liên quan, tăng cường công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua Hệ thống thông tin một cửa Quốc gia.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan cũng thường xuyên rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật hải để phát hiện những bất cập, chồng chéo, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan, đảm bảo đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan, phù hợp yêu cầu thực tiễn và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, công tác tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin về quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cục Hải quan phối hợp với Công an, Biên phòng, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương... và địa phương rà soát cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách phù hợp, khuyến khích phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực cửa khẩu biên giới; thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

PV Mai Anh

[Trở về]