VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn 
(Quang Binh Portal) - Từ nguồn kinh phí Dự án Khuyến nông Trung ương, vừa qua Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa đã tổ chức tập huấn đào tạo ngoài mô hình về kỹ thuật trồng thâm canh rừng gỗ lớn cho 40 học viên là những cán bộ khuyến nông viên cơ sở và nông dân chủ chốt có diện tích rừng sản xuất lớn tại các xã thuộc 02 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.
Tại buổi tập huấn, các học viên của 02 địa phương có diện tích trồng rừng sản xuất lớn trên địa bàn đã được giới thiệu về điều kiện cần và đủ để trồng rừng gỗ lớn cũng như chuyển giao đồng bộ các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong trồng rừng thâm canh gỗ lớn bằng các giống keo mới. Ngoài ra, các học viên cũng được hướng dẫn kỹ thuật về chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ có chu kỳ ngắn từ 04 - 06 năm sang rừng trồng gỗ lớn với chu kỳ dài trên 12 năm. Đối với việc chuyển hóa này, cần lưu ý đến việc xác định điều kiện lập địa, thời vụ trồng, chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, tỉa thưa, quản lý rừng, phòng chống sâu bệnh hại rừng và bảo vệ phòng, chống cháy rừng…

Sau buổi tập huấn, các học viên cũng đã được đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế từ các mô hình trồng rừng gỗ lớn của một số hộ dân tại huyện Minh Hóa. Đây là các mô hình trồng giống mới keo lai mô trên 02 năm tuổi và keo tai tượng Úc (xuất xứ: Pongakii) có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện tại, những dòng keo lai mới được đánh giá là có thể chống chịu tốt với điều kiện gió bão do có bộ rễ cọc ăn sâu; năng suất vượt trội hơn so với các dòng keo lai và keo tai tượng hiện đang được trồng tại địa phương.

Qua đợt tập huấn, tham quan các học viên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc trồng rừng thâm canh gỗ lớn, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; đồng thời nâng chu kỳ sản xuất rừng trồng đạt từ 12 năm trở lên sẽ cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với trồng rừng gỗ nhỏ làm nguyên liệu dăm giấy.

Ngoài ra, việc trồng rừng gỗ lớn cũng góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, làm giảm xói mòn, rửa trôi đất, phòng, chống lũ lụt, hạn hán…

Được biết, theo kế hoạch Dự án, mô hình trồng rừng gỗ lớn triển khai tại tỉnh được thực hiện từ năm 2019 - 2021 với 60 hộ tham gia, diện tích rừng trồng thực hiện 90 ha (60 ha keo lai mô và 30 ha keo tai tượng). Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 60 ha rừng trồng gỗ lớn; đồng thời tiếp tục theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của từng giống để nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn trong thời gian tới.

Đặng Hà

[Trở về]