VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 19/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu về những tính năng, đặc tính kỹ thuật, lợi ích của Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của CBCCVC. Theo đó, khi đưa vào sử dụng, Phần mềm sẽ giúp các đơn vị hành chính, sự nghiệp thống nhất và tin học hóa quy trình quản lý hồ sơ CBCCVC; cập nhật kịp thời, chặt chẽ biến động về nhân sự; cung cấp, tổng hợp đầy đủ, chi tiết thông tin về hồ cơ của CBCCVC; hỗ trợ linh hoạt việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống ứng dụng dùng chung khác để phục vụ công tác. Bên cạnh đó, các học viên cũng được thực hành sử dụng Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc CBCCVC trên máy tính, giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng Phần mềm cho cán bộ làm công tác tổ chức…

Được biết, trong các ngày từ 19 - 23/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập huấn cho cán bộ làm công tác tổ chức những kiến cơ bản về Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả làm việc của CBCCVC của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sau khi tập huấn, các cán bộ làm công tác tổ chức sẽ chủ động sử dụng Phần mềm, giúp lãnh đạo đơn vị quản lý hồ sơ cán bộ khoa học, tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng, góp phần vào việc đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa trong cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay.

N.Q

[Trở về]