VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung đầu tư phát triển các tiềm lực, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, kết quả của hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị trong cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Thực hiện Quy định 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị “về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước”, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật có liên quan đến nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ của tỉnh đảm bảo tính kịp thời, có tính khả thi và phù hợp với văn bản, chính sách hiện hành của Nhà nước, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị trong cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, thông qua các hình thức thông tin, truyền thông đa dạng đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị trong cơ quan của Đảng và Nhà nước; phổ biến tri thức khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, nhân rộng kết quả nghiên cứu, xây dựng nguồn lực thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao dân trí và tạo cầu nối để đưa ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ đi vào sản xuất đời sống xã hội.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 51 mô hình, trong đó nhiều mô hình được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp như: Dự án Sản xuất giống nấm, nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu, mô hình nuôi cá Lăng chấm thương phẩm trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, sản xuất dưa hấu an toàn theo hướng VietGAP tại xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh), trồng thử nghiệm nấm Kim Phúc và Hoàng Đế, trồng thử nghiệm cây ba kích dưới tán cây cao su, nuôi giống gà địa phương bằng phương pháp chăn thả...

Cùng với đó, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 97 đề tài nghiên cứu lý luận chính trị với nội dung chủ yếu là điều tra, nghiên cứu về văn hóa - lịch sử, kinh tế - xã hội, quản lý, giáo dục, y tế, giới, du lịch - dịch vụ, nông - lâm nghiệp, tài nguyên khoáng sản... đã làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách, cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch, lập các dự án phát triển kinh tế - xã hội, dự án nghiên cứu khoa học về phát triển các vùng địa phương trong tỉnh. Một số đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, triển khai, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các đề tài đã tập trung vào việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề cấp bách về khoa học quản lý, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc ban hành các chủ trương, chính sách của tỉnh; nghiên cứu xác định rõ những giá trị lịch sử, văn hóa - xã hội, truyền thống cách mạng... làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa - xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh như: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Quảng Bình; Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Nghiên cứu, định hướng bảo tồn Lễ hội cầu ngư của Ngư dân miền biển tỉnh Quảng Bình...

Trong lĩnh công nghiệp và xây dựng, các nhiệm vụ nghiên cứu tập trung vào việc triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, thiết bị, kiểm toán và tiết kiệm năng lượng… đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ tạo ra sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, bia và nước khoáng… Một số dự án tiêu biểu mang lại hiệu quả cao như Dự án Cải tạo thiết bị tháp sấy phun và đổi mới công nghệ từ công nghệ in lụa sang công nghệ in kỹ thuật số của Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng COSEVCO; Dự án Nhiệm vụ kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trên địa bàn tỉnh; Dự án Sản xuất thử nghiệm Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời theo chu trình kín đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường...

Các dự án trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu tập trung nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn, tạo các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất chất lượng cao; ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học, công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật, ứng dụng các kỹ thuật, quy trình mới trong sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm… góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích; tăng hiệu quả đầu tư và giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo. Nổi bật có các đề tài, dự án: Trồng cam Valencia 2 không hạt trên vùng đất cát đã qua cải tạo tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Nghiên cứu, tuyển chọn giống lúa mới năng suất chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích sản xuất lúa tại Quảng Bình; Nghiên cứu khả năng sinh sản khi lai giữa các giống bò đực hướng thịt: Brahman trắng, Droughmaster với bò cái Zebu và khả năng sinh trưởng phát triển của con lai F1 tại Quảng Bình; Giám sát huyết thanh độc và định type virus gây bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR và đề xuất các biện pháp phòng trừ; Nghiên cứu, thiết kế từ mẫu tàu cá dân gian phục vụ Nhân dân vùng biển; Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm của quá trình chế biến tinh bột sắn...

Cùng với đó, các nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng tập trung vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như: Nghiên cứu Hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; Nghiên cứu chất lượng thị giác sau ứng dụng đặt thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu điều trị đục thể thủy tinh tại Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội Quảng Bình...

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội như năng lực nghiên cứu còn hạn chế, đầu tư của xã hội cho khoa hoc công nghệ còn rất thấp, đặc biệt là đầu tư từ khu vực doanh nghiệp; chất lượng một số đề tài nghiên cứu khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn chưa cao; cơ chế tài chính, quản lý các tổ chức khoa hoc công nghệ chưa phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo; việc nghiên cứu đề xuất đặt hàng chưa sâu sát thị trường, đặc biệt là việc nghiên cứu những vấn đề có tính đột phá để khai thác tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; chưa tạo được mối liên kết 04 nhà: Khoa học - Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà nông nên sản phẩm hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ chưa thực sự đi sâu vào thực tiễn đời sống sản xuất…

Để hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, toàn tỉnh tập trung đầu tư phát triển mọi tiềm lực, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phấn đấu đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống của Nhân dân. Theo đó, toàn tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị; xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, đặc biệt chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ; gắn hoạt động nghiên cứu lý luận chính trị với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống nhằm phục vụ thiết thực việc hoạch định chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh; thực hiện tốt việc thẩm định công nghệ và các luận cứ khoa học đối với dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phong trào thi đua lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ, giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào công tác, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả nền kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống Nhân dân. Mặt khác, các ngành, địa phương sẽ tạo lập môi trường dân chủ trong khoa học cho trí thức khoa học công nghệ phát huy hết trí lực để sáng tạo; phát huy có hiệu quả chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của trí thức khoa học công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, hội khoa học chuyên ngành, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đối với quy hoạch, chương trình văn hóa, kinh tế - xã hội và các chương trình dự án lớn của tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]