VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng 
(Quang Binh Portal) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 1097/SLĐTBXH-NCC ngày 09/8/2019 về việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. 
Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, sớm gửi kết quả hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng về Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đối với trường hợp người hy sinh đã được ghi là liệt sĩ trong các giấy tờ có giá trị pháp lý (Huân chương, Huy chương, Giấy báo tử trận, Bảng vàng danh dự, Bảng gia đình vẻ vang…) hoặc có mộ trong nghĩa trang liệt sỹ nhưng chưa được cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã khẩn trương rà soát lại trường hợp còn tồn đọng cụ thể để lập hồ sơ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy báo tử suy tôn liệt sỹ theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm xây dựng kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để phát hiện sai sót và chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Đối với các địa phương có đối tượng sử dụng dấu giả, hồ sơ giả, man khai hồ sơ mà Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát hiện và chuyển về Cơ quan Công an cấp huyện điều tra thì đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan Công an tiến hành điều tra, kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Hiện nay, số hộ nghèo có thành viên là đối tượng chính sách người có công với cách mạng ở tỉnh còn cao (1.107 hộ) mà điều kiện để thoát nghèo rất khó khăn, do đó UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung giải pháp, nguồn lực để hỗ trợ, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh không có hộ người có công là hộ nghèo và mức sống của hộ gia đình người có công đảm bảo bằng hoặc cao hơn mức sống của Nhân dân nơi cư trú.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Hội Cựu thanh niên xung phong phối hợp với Tỉnh đoàn thống kê, rà soát hồ sơ thanh niên xung phong bị thương còn tồn đọng, nếu xét thấy có cơ sở để giải quyết chính sách như thương binh theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì chuyển hồ sơ về các huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện quy trình xác nhận người có công tồn đọng.

N.Quý

[Trở về]