VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Tỉnh đoàn cho biết, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”, Chương trình giảm nghèo bền vững, trong năm 2019, đơn vị tập trung triển khai các nội dung, giải pháp phù hợp theo hướng rõ việc, rõ mô hình; đa dạng hóa hình thức hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi.
Cụ thể, trong năm, Tỉnh đoàn đề ra mục tiêu phấn đấu là 100% các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện tu sửa, xóa ít nhất 03 nhà tạm, nhà dột trên địa bàn; xây dựng mới, tu sửa ít nhất 02 điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi; xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 02 mô hình hợp tác xã phát triển kinh tế trong thanh niên; 100% đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, phần việc Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; 90% thanh niên nông thôn được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Tỉnh đoàn đã xác định nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; tham gia phát triển kinh tế nông thôn; tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; thanh niên xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ở nông thôn; tổ chức kết nghĩa với các đơn vị Đoàn trực thuộc và các xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Mai Anh

[Trở về]