VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thả 42 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/7/2020, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiếp nhận 42 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.
Sau khi được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiếp nhận, chăm sóc, 42 động vật hoang dã đã bảo đảm sức khỏe và đủ điều kiện trở lại sinh sống trong môi trường tự nhiên. Được biết, các cá thể động vật hoang dã gồm khỉ đuôi lợn, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ, rùa sa nhân, cu ly lớn, cu ly nhỏ thuộc nhóm IIB và Phụ lục I, Nghị định số 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Số động vật hoang dã đã được các đơn vị liên quan gồm: Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hạt Kiểm lâm Bố Trạch, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng), Trạm Kiểm lâm 37 và Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng tổ chức thả tại các địa điểm thuộc Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và Phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Một số loài trong số động vật hoang dã này sẽ được tiếp tục theo dõi về quá trình hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Đặng Hà

[Trở về]