VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tháng 10/2018, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt hơn 85 triệu USD 
(Quang Binh Portal) - Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế cho biết, tháng 10/2018, kim ngạch tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt 85,1 triệu USD, đạt 75% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xuất khẩu 1,6 triệu USD, nhập khẩu 29,5 triệu USD và quá cảnh 53,8 triệu USD. 
Hàng hóa qua cửa khẩu 151.281 tấn, đạt 95% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xuất khẩu 3.041 tấn; nhập khẩu 88.368 tấn và quá cảnh 59.735 tấn... Thuế hàng hóa qua cửa khẩu 4,0 tỷ đồng đạt 101% so với cùng kỳ; phương tiện xuất nhập cảnh 11,491 lượt đạt 95%; người xuất, nhập cảnh 19.354 người đạt 66%. Thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa qua khu vực Cửa khẩu trong tháng 10/2018 ước khoảng 05 tỷ đạt 100% so với cùng kỳ năm 2017.

Để đảm bảo hoạt động thương mại qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo diễn ra an toàn, hiệu quả, các đơn vị, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp như tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân trong hoạt động xuất, nhập khẩu và trao đổi, mua bán của cư dân biên giới; áp dụng có hiệu quả hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa Quốc gia VNACCS/VCIS trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, quản lý, giám sát, kiểm soát hải quan... Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và các chất ma túy qua biên giới.

N.Quý

[Trở về]