VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 diễn ra từ ngày 25/5 - 30/6 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 805/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 diễn ra từ ngày 25/5 - 30/6 có chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” với thông điệp trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình; roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình; hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; gọi số 111 hoặc 18009293 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; số 111 tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.

Theo đó, các hoạt động và sự kiện sẽ được tổ chức trong Tháng hành động vì trẻ em đó là: Lễ phát động; tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em, pháp luật về xử lý hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, khẩu hiệu, thông điệp, phóng sự, tin bài, tài liệu, kỹ năng bảo vệ trẻ em, kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn; phổ biến, tuyên truyền Tổng đài Quốc gia bảo về trẻ em (số 111), đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh (số 18009293); truyền thông cho gia đình, nhà trường, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, trách nhiệm phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; các cơ quan, địa chỉ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Bên cạnh đó, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, xã hội hỗ trợ nguồn lực chăm sóc trẻ em, đặc biệt trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật có nhiều thành tích, tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo; thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, để trẻ em được bày tỏ ý kiến, trình bày quan điểm, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em; cơ quan, tổ chức đối thoại, thăm dò, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em đối với các vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng tập trung các hoạt động hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, phát triển của trẻ; tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em đến cơ quan có chức năng và Tổng đài tư vấn hỗ trợ; cung cấp, hỗ trợ, phổ biến kiến thức pháp luật giúp cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên, trẻ em tiếp cận các dịch vụ về y tế, pháp lý bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; quan tâm, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh...

PV Hồng Mến

[Trở về]