VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia 
(Quang Binh Portal) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1040/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia; Quyết định số 1041/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.
Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của Bộ, ngành Trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh... Ban Chỉ đạo sẽ thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Về cơ cấu, tổ chức của Ban Chỉ đạo, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng ban gồm 03 người, trong đó Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; 02 Phó Trưởng ban còn lại là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an... Ngoài ra, các Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia là Bộ trưởng các Bộ; Tổng Giám đốc các đơn vị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam...

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu của Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia. Ban Chỉ đạo làm việc tập trung dân chủ, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, phát huy trí tuệ tập thể, biểu quyết theo đa số.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2020.

Minh Huyền

[Trở về]