VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập tổ chức khuyến học ở các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, công tác khuyến học luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, việc phát triển tổ chức khuyến học ở các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang cũng đã được quan tâm.
Tính đến nay, tại cấp tỉnh đã có 6/6 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ thành lập Chi hội Khuyến học, 06/20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 02/21 các ban, ngành, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh thành lập Chi hội Khuyến học. Đối với cấp huyện đã có 100% thôn, bản, tổ dân phố, trường học, 90% cơ quan, ban, ngành, 30% đơn vị vũ trang và 10% doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành lập tổ chức Khuyến học.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác vận động thành lập tổ chức Chi hội Khuyến học nên tỷ lệ đạt thấp, trong đó cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh và doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức khuyến học.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo các cấp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, từng bước tiến hành xây dựng thành công mô hình “Đơn vị học tập” cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới xây dựng “Huyện học tập”, “Tỉnh học tập” theo tiêu chí trên địa bàn tỉnh, ngày 05/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1827/UBND-KGVX về việc thành lập tổ chức khuyến học ở các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế để thành lập tổ chức khuyến học; chỉ đạo, khuyến khích cơ quan, đơn vị trực thuộc thành lập tổ chức khuyến học, tạo điều kiện để tổ chức khuyến học hoạt động có hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ của Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo kiểm tra việc thành lập tổ chức khuyến học trên địa bàn thuộc cấp huyện quản lý, nhất là đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức khuyến học ở cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang. Đặc biệt, Hội Khuyến học tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh từng bước xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang, “Công dân học tập”, “Huyện học tập” tiến tới xây dựng mô hình “Tỉnh học tập”.

Mai Anh

[Trở về]