VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
Theo đó, Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh gồm 15 thành viên do đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế đồng làm tổ trưởng.

Tổ Công nghệ là bộ phận giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong việc tham mưu, triển khai, áp dụng biện pháp công nghệ để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đầu mối phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan triển khai giải pháp kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch; tham mưu tiếp nhận, triển khai, vận hành, khai thác sử dụng các nền tảng, hệ thống công nghệ cũng như tiếp nhận, quản lý, sử dụng các tài khoản khai thác dữ liệu y tế và kiểm dịch điện tử được chuyển giao từ Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cũng hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham mưu tổ chức đánh giá, thử nghiệm và tổ chức đưa vào ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh...

PV Mai Anh

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN