Bản in     Gởi bài viết  
Thành phố Đồng Hới: 107 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc công nhận" Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" và "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2020 do UBND thành phố Đồng Hới ban hành.
Theo đó, trong 107 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có 28 cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 67 đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 12 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Được biết, thời gian qua, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu và có tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện chủ trương “xóa đói giảm nghèo”. Đặc biệt, việc xây dựng môi trường văn hóa, sạch - đẹp - an toàn đã tạo sự chuyển biến rõ nét; ý thức trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, sạch - đẹp - an toàn của người dân từng bước được nâng cao...

Hồng Mến

[Trở về]