Bản in     Gởi bài viết  

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Dong Hoi


     Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh Quảng Bình, trong quá trình hình thành và phát triển, Thành phố Đồng Hới đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng cho việc phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh. Đây thực sự là nơi có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Đồng Hới trở thành một địa danh quen thuộc không chỉ trên giải đất miền Trung mà còn vang tiếng trên cả nước. Nằm trên trục quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt thống nhất Bắc Nam, đường biển, các đường nối từ Đông sang Tây…Đồng Hới có một vị trí vô cùng thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội với các tỉnh, thành phố.

 
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC 
STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1
Phường Bắc Lý
10,19
17.085
2
Phường Bắc Nghĩa
7,67
7.371
3
Phường Đồng Mỹ
0,58
2.865
4
Phường Đồng Phú
3,81
9.867
5
Phường Đồng Sơn
19,66
8.496
6
Phường Đức Ninh Đông
2,77
5.064
7
Phường Hải Đình
1,37
3.653
8
Phường Hải Thành
2,45
5.382
9
Phường Nam Lý
3,90
13.874
10
Phường Phú Hải
3,07 3.671
11
Xã Đức Ninh
5,57
7.621
12
Xã Bảo Ninh
16,34
9.015
13
Xã Lộc Ninh
13,41
8.215
14
Xã Nghĩa Ninh
16,33
4.652
15
Xã Quang Phú
3,23
3.038
16
Xã Thuận Đức
45,36
4.016
 
Niên giám thống kê TP Đồng Hới năm 2012
[Trở về]