VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Thành phố Đồng Hới: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 200 học viên là Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 
(Quang Binh Portal) - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đồng Hới vừa phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
Tham gia lớp bồi dưỡng có 200 học viên là Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên đã được phổ biến các chuyên đề về công tác Đảng của Chi bộ, Đảng bộ, như: Công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận; hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên một số lĩnh vực.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh…

Hồng Lựu

[Trở về]